Дырдин Максим Евгеньевич

dirdinmaksim

Старший юрист, адвокат, кандидат юридических наук.
Юридическая практика:

  • судебная практика;
  • уголовное и гражданское право;
  • хозяйственное право;
  • избирательное право.
Образование:

• Национальная академия государственной налоговой службы Украины, 2005 г.
• Аспирантура Национального университета государственной службы Украины, 2010 г.

К коллективу «СИ.ТИ.АР.» присоединился в 2012 году (общий опыт работы 12 лет).

Специализация: защита подследственного и подсудимого в уголовном процессе, сопровождение избирательной кампании кандидатов в народные депутаты, сопровождение процедур банкротства и исполнительного производства.

Членство:

• Союз адвокатов Украины

Публикации и комментарии:
• Дирдін М.Є. Повторність у слідчій діяльності
// Науковий вісник Національного університету ДПС України. – 2008. – № 3. – С. 228–233.
• Бахин В.П., Дырдин М.Е. Организационно-тактические основы повторности в следственной работе
// Воронежские криминалистические чтения: сб. науч. трудов. – 2008. – Вып. 10. – С. 55–60.
• Дырдин М.Е. Уголовно-процессуальные основы проведения повторных следственных действий
// Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 9. – С. 163–166.
• Бахин В.П., Дырдин М.Е. Специфика повторного производства следственного осмотра
// Воронежские криминалистические чтения: сб. науч. трудов. – 2009. – Вып. 11. – С. 46–51.
• Дырдин М.Е. Особенности повторного следственного осмотра
// Держава і право: збірник наукових праць. – 2009. – Випуск 43. – С. 591–596.
• Дирдін М.Є. Особливості проведення повторного пред`явлення для впізнання
// Науковий вісник Національного університету ДПС України. – 2010,№ 2. – С. 248-253.
• Дирдін М.Є. Пряме матеріальне стимулювання слідчої діяльності при розслідуванні фінансових злочинів // Наука і освіта – 2008: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, Софія, Болгарія, 3–15 січня 2008 р. – Т. 9. – Софія, 2008. – С. 43 – 44.
• Дырдин М.Е. Некоторые вопросы тактики повторного обыска и выемки // Научный потенциал мира – 2008: материалы ІV Международной научно-практической конференции, Преземишл, Польша, 12–20 сентября 2008 г. – Т. 5. – Преземишл, 2008. – С. 67–71.
• Дырдин М.Е. Организационные аспекты повторности в следственной деятельности // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих вчених: збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції: матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 23–24 квітня 2009 р. – Київ, 2009. – Ч. ІV. – С. 134–136.
• Дирдін М.Є., Галян С.В. Передумови помилок слідчого-початківця // Роль та місце ОВС у розбудові демократичної правової держави: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 23 квітня 2010 р. – Одеса, 2010. – С. 216–217.
• Дирдін М.Є. Протидія розслідуванню як одна з умов повторності в слідчій діяльності // Наука і вища освіта: тези доповідей ХVІІІ Міжнародної наукової конференції студентів і молодих учених, 22-23 квітня 2010 р. – Запоріжжя: Вид-во КПУ, 2010. – Т. 2. – С. 131.
• Дирдін М.Є. Тактика повторного пред`явлення для впізнання // Актуальні питання сучасних державотворчих та правотворчих процесів: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 28 квітня 2010 р. – Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація „Істина”, 2010. – Ч. 3. – С. 100–101.
• Дирдін М.Є., Грицюк І.В. Повторність, пов`язана з протидією розслідуванню злочинів // Держава і право: збірник наукових праць. – 2011. – Випуск 52. – С. 472–477.
• Дирдін М.Є., Потомська Н.А. Психологічні основи повторності слідчої діяльності // Держава і право: збірник наукових праць. – 2011. – Випуск 54. – С. 494–499.
• Дирдін М.Є., Мультян О.В. Організаційно-тактичні елементи повторності у слідчій діяльності // Збірник наукових праць Міжрегіональної фінансово-юридичної академії (економіка, право). – 2011. – С. 126–131.
• Супрун В.О., Дирдін М.Є. Неетичні сторони поведінки судді та адвоката у судовому процесі // Права людини: проблеми забезпечення, реалізації та захисту: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 24 лютого 2012 р. – Запоріжжя: у 4-х частинах. – Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація «Істина», 2012. – Ч.3. – С. 80–81.