Ирина Дырдина: «Юридические online-сервисы должны действовать исключительно как платформы для обмена образцами документов, базы ответов на общие правовые вопросы»

Создание программ, которые позволят людям быстро и удобно получать ответы на различные правовые вопросы, в частности, по оформлению наследства, регистрации бизнеса, порядку уплаты и размера налогов и так далее, не только пойдет на пользу населению, но и в определенной степени разгрузит юристов. Потребность в такого рода online-сервисах, действительно, существует. Однако, они должны действовать исключительно как платформы для обмена образцами документов, базы ответов на общие правовые вопросы. Такие программы могут фактически давать ответы Клиенту по алгоритму его дальнейших действий, в том числе по определению, может ли он самостоятельно решить свою проблему, или ему все же нужна правовая помощь квалифицированного специалиста. Ведь в юристе-профессионале ценится не только знание закона, но и практический опыт, приобретенный им за годы работы, – пишет в комментарии для журнала «Украинский юрист» директор Юридической фирмы «СИ.ТИ.АР.» Ирина Дырдина.

 

Полный текст статьи:

Уберизація юридичних послуг

Дирдіна Ірина, директор Юридичної фірми «СІ.ТІ.АР.»

Відомий німецький журналіст Роберт Лембке колись казав: «На лікарях та юристах не економлять…». Проте розмови про створення зручних комп’ютерних та мобільних додатків, які замінять населенню дороговартісні послуги правників, схожі саме на таку спробу економії. Як жодні програми та онлайн-сервіси не допоможуть важкохворому, так і у разі виникнення критичної ситуації, користувач навряд чи впорається без допомоги кваліфікованого юриста. Якби меркантильно це не пролунало. І варто пам’ятати, що на превеликий жаль, спеціаліст у сфері права не завжди зможе допомогти, якщо до нього звернутися занадто пізно.
Вочевідь, створення програм, які дозволять людям швидко та зручно отримувати відповіді на різні правові питання, зокрема, стосовно оформлення спадщини, реєстрації бізнесу, порядку сплати та розміру податків тощо, піде не тільки на користь населенню, а й певною мірою розвантажить юристів (хоча, для декого саме такі консультації як раз і є основним джерелом доходу). Проте, слід пам’ятати, що кожна справа Клієнта є індивідуальною та насиченою власними деталями й особливостями, які навряд чи можна вписати в рамки. Тому, на моє власне переконання, впровадження такого ноу-хау до певних юридичних практик не тільки не допоможе людям, а й може певною мірою завдати шкоди. Так, важко уявити створення таких «он-лайн сервісів – радників» у сфері кримінального, сімейного, корпоративного та інших чутливих галузей права, що спираються не тільки на норму закону, але й на людський фактор. Адже в юристі-професіоналі цінується не тільки знання закону, а й практичний досвід, набутий ним за роки праці.
Слід визнати, що потреба в такого роду комп’ютерних або мобільних додатках дійсно існує. Проте, вони мають діяти лише як платформи для обміну та отримання зразків документів, бази відповідей на загальні правові питання. Зокрема, такі сервіси можуть надавати відповіді на актуальні практичні питання щодо необхідних документів та порядку реєстрації юридичної особи або отримання дозвільного документа, щодо порядку отримання від держави пільг та субсидій тощо.
Такі програми можуть фактично надавати відповіді Клієнту щодо алгоритму його подальших дій, зокрема щодо визначення, чи може він самостійно вирішити свою проблему, або йому все ж потрібна правова допомога кваліфікованого спеціаліста. Такі програми можуть також використовуватися для термінового отримання правової допомоги (серед інноваційних продуктів в Україні тут слід відзначити додаток Juscutum Legal Alarm).
Є тут ще й інша сторона медалі, яка стосується технічної підтримки та оновлення таких онлайн-додатків й сервісів. З огляду на постійні зміни законодавства в нашій країні, забезпечення актуалізації таких програм буде потребувати значних ресурсів, що звичайно призведе до питання рентабельності таких додатків.
Звичайно, така позиція може вважатися дещо консервативною, проте ринок надання юридичних послуг, як раз та сфера де, задля недопущення погіршення якості послуг, новаторство слід здійснювати помірковано та виважено.